Trädbeskärning

Vare sig ni behöver råd i trädvårdsfrågor eller är i behov av trädvårdstjänster så har vi kompetensen. Våra arborister har dokumenterad utbildning och certifiering för att ni tryggt ska veta att ni anlitar professionell hjälp.
Vi kompromissar aldrig med kvalitet och säkerhet men kan hålla rimliga priser tack vare erfarna och skickliga arborister som är snabba och effektiva i träden.

Trädfällning

Träd ger skugga, är hem för fåglar och djur, och förskönar våra samhällen. Vi bör ta hand om våra träd, och har den största respekt för dem.

Vi uppmuntrar folk att plantera träd på rätt sätt för att hålla dem i bra skick i många år. Men det kommer en tid då ett träd kommer att dö, eller bli angrippet, och det är då vårt jobb kommer in – vi tar hand om problemet med att undvika farliga situationer för dig och din egendom.

SÄKERHETEN FÖRST! Farliga träd är husägarens ansvar.

Trädfällning kan förhindra ytterligare skador, ta en titt på din mark eller egendom och kontrollera:

  • Träd runt- eller som hänger över ledningar
  • Träd för nära byggnadskonstruktioner (möjlighet för takskador)
  • Träd med svag eller sprucken stam eller skadade från stormar
  • Sjuka, ihåliga eller angripna träd
  • Trädrötter som inkräktar på grund, trottoarer eller avloppsledningar
  • Stora trädrötter gör det svårt för gräsets tillväxt eller övriga växter

Tyvärr väntar många tills skadan redan är skedd – is, vind och stormar kan vara viktiga faktorer för nedfallna träd på fastigheter. Vi har sett stormar orsaka träd att falla ned på bilar, ledningar och tak. Träd som tas ned i tid kan spara mycket pengar i det långa loppet.