Vissa älskar snö, andra avskyr den. Oavsett vilket behöver man röja bort den från platser där man inte vill ha den, som gångar, uppfarter och trottoarer.

Vi utför vinterunderhåll åt fastighetsföretag och på entreprenad i hela Stor-Stockholm.
Våra kompetenta medarbetare hjälper er gärna med en trivsam miljö.
Vi utför bl.a:

• Plogning
• Handskottning
• Sandning
• Nedfallande snö och istappar

När snön kommer och det fryser på är det inte ovanligt att mycket snö och istappar bildas på taket och gärna ligger kvar och det är då viktigt att hålla efter och skotta av taket så det inte rasar ner på någon gångtrafikant. Allt som kommer ner från taket ligger nämligen på villaägarens ansvar.
Allra störst rasrisk är det då det blir temperaturväxlingar från kallt till varmt, då snö och is börjar tina och falla ner från taket vilket kan vara en stor fara för de gående.